Welcome 2015

SELAMAT KEMBALI KE SEKOLAH. SEMOGA TAHUN 2015 MEMBERI LEBIH KEJAYAAN UNTUK MURID-MURID SK SUNGAI BALAI.

MISI DAN VISI

VISI DAN MISI KPM

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera.

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

VISI DAN MISI SEKOLAH

VISI

Sekolah Kebangsaan Sungai Balai

Menjana Generasi Terbilang.

MISI

Membentuk Modal Insan Cemerlang Berminda Kelas Pertama Melalui;

A. Pengurusan Dan Kepimpinan Yang Cekap Dan Berkesan.

B. Akademik Yang Berasaskan Pengurusan Pembelajaran Dan

Pengajaran Yang Berkualiti.

C. Program Pembinaan Insan Untuk Melahirkan Murid Yang Beriman, Berakhlak Mulia, Berilmu Dan Berketrampilan.

D. Aktiviti Sukan Yang Berasaskan Pendekatan Saintifik Dan

Inovatif.

E. Aktiviti Kokurikulum Yang Berasaskan Pembinaan

Generasi Bestari , Jatidiri Dan Integriti Nasional.


MOTTO SEKOLAH

Ilmu Bekalan Hidup


SLOGAN

Sekolah Kebangsaan Sungai Balai Cemerlang

02 May 2010

Tingkatkan peranan PIBG

ARKIB : 27/03/2007
Oleh: MOHAMAD SOFEE RAZAK

PERSATUAN Ibu Bapa dan Guru (PIBG) adalah organ penting kepada sesebuah institusi pendidikan rendah dan menengah. Fungsi dan tanggungjawab PIBG amat besar serta mencabar, ke arah meningkatkan akses, ekuiti, kecekapan, keberkesanan dan kualiti pendidikan negara yang lebih komprehensif, berwibawa serta bertaraf dunia.

Objektif dan visi PIBG hendaklah selari dengan Misi Nasional; Dasar Pembangunan Negara; Falsafah Pendidikan Negara (FDN); Dasar Pendidikan Negara (DPN); Pelan Integriti Nasional (PIN); dan prinsip Islam Hadhari.

Akta Pendidikan 1961 memperuntukkan bahawa PIBG adalah entiti utama dalam sesebuah sekolah dan asas penubuhannya termaktub dalam akta tersebut. PIBG berperanan sebagai rakan kongsi sekolah dalam menyelesaikan masalah, birokrasi dan isu yang timbul. Badan ini juga bertindak sebagai wadah, forum dan khidmat bakti untuk kemajuan serta pembangunan pelajar dan sekolah.

Ini turut meliputi sistem pentadbiran dan pengurusan sekolah, akademik, disiplin, sistem pemantauan dan penilaian. Penekanan kepada kurikulum dan pentaksiran amat penting, termasuklah pemantauan maklumat dan komunikasi, penyelidikan dan pembangunan, kewangan serta infrastruktur sekolah.

Perlembagaan PIBG menetapkan bahawa keahlian badan ini hendaklah terdiri daripada setiap guru dan ibu bapa yang anak mereka menuntut di sekolah berkenaan. Institusi ini boleh bertindak melengkapkan prasarana keperluan fizikal sekolah dan murid seperti projek makmal komputer; penyediaaan akses jalur lebar SchoolNet ke sekolah; perpustakaan yang lengkap; program TV Pendidikan; pusat sumber yang mapan; kemudahan sukan dan rekreasi yang mantap dan berkesan; serta pelbagai inisiatif teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang lain.

Ini termasuklah kemudahan akses internet, paparan kristal cecair (LCD), kafe siber di sekolah dan lain-lain lagi yang mampu menyokong aspirasi kecemerlangan sekolah.

Inilah agenda dan misi yang sepatutnya menjadi matlamat serta perjuangan barisan kepimpinan dan pengurusan PIBG. Dan bukannya menjadikan PIBG sebagai platform politik murahan, gelanggang mengejar nama dan pangkat, medan mesyuarat ala kedai kopi atau perebutan jawatan demi kepentingan diri sendiri dan mempunyai agenda tersembunyi yang tidak memberi sebarang manfaat dan kebaikan kepada pembangunan sekolah dan masa hadapan pelajar.

Barisan kepimpinan PIBG juga hendaklah menginsafi dan dengan penuh tanggungjawab melaksanakan tugas dan amanah yang dipikul di bahu mereka.

PIBG yang bertindak sebagai entiti utama, membolehkan kelompok ibu bapa dan guru berkongsi dan bertukar pendapat serta maklumat mengenai pendidikan semasa dan method meningkatkan lagi prestasi akademik dan kokurikulum pelajar. Pembangunan modal insan perlu dengan tumpuan kepada sistem nilai, aspek disiplin, sahsiah, akhlak, dan jati diri pelajar.

Ini bermatlamat melahirkan produk generasi pelajar yang berkualiti, bersepadu dan seimbang. Hasilnya produk pelajar tersebut kompeten dalam sains dan teknologi, inovatif, mampu bersaing di pasaran global, berdikari, kreatif serta kebolehpasaran dalam apa jua bidang dan jurusan yang diceburi mereka pada masa akan datang.

Pengumuman keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) baru- baru ini sekali lagi menguji tahap prestasi sekolah dan keberkesanan fungsi kepimpinan dan pengurusan PIBG. Badan ini sedikit sebanyak memberi impak positif melalui program dan aktiviti yang dianjurkan.

PIBG juga dilihat mampu bertindak sebagai peneraju serta pencetus kejayaan pelajar di dalam peperiksaan awam yang diduduki, di samping faktor dalaman dan luaran lain yang menjadi asas kepada kejayaan mereka. Persoalannya ialah sejauhmanakah PIBG telah berjaya menentukan hala tuju dan misi sekolah agar terus berada pada landasan yang betul.

Adakah matlamat, piawaian dan penanda aras yang ditetapkan, berjaya dicapai oleh PIBG dan sekolah ke arah melahirkan generasi yang memiliki ciri-ciri pemikiran dan tindakan glokal, patriotik, berdisiplin, beradab dan beretika, menjunjung tinggi warisan budaya dan kesenian bangsa.

Bagi sekolah yang peratusan kelulusan masih rendah atau gagal mengekal prestasi kecemerlangan sekolah, maka PIBG dan pihak sekolah perlu melakukan sesuatu bagi menaikkan imej, identiti dan menjaga nama baik sekolah agar tidak dipandang rendah.

Mungkin lebih banyak kelas tambahan perlu diadakan dengan memanggil guru pakar memberi latihan serta memperbanyakkan kursus motivasi kepada pelajar yang lemah dan kurang potensi. Medium pembelajaran berteraskan akses Internet hendaklah digalakkan kerana pelajar boleh mengaplikasikannya sebagai sumber rujukan tambahan yang tiada di dalam bilik darjah, buku teks dan rujukan lain.

Banyak portal dan blog pendidikan yang berfaedah kepada pelajar dan guru untuk diterokai, sama ada produk tempatan ataupun luar negara. Pelajar juga mudah menyerap serta memahami apa yang telah mereka pelajari menerusi program multimedia dan internet yang membolehkan mereka mengulang kaji pada bila-bila masa sahaja. Mereka juga boleh berinteraksi dan berbincang berkenaan pembelajaran dengan rakan-rakan dari sekolah yang sama atau berlainan melalui medium Internet. Ini menjadikan suasana dan realiti pembelajaran menjadi lebih menarik, moden dan mesra IT. Pembelajaran pintar ini dapat diaplikasikan melalui medium e-mel, chatting, blog dan sebagainya dari bilik masing-masing atau di kafe siber sekolah.

Oleh yang demikian, PIBG perlu memikirkan tentang perlunya penyediaan kemudahan kafe siber di setiap sekolah bagi membolehkan pelajar dan guru berinteraksi sesama mereka di luar waktu persekolahan. PIBG juga hendaklah mampu memandu sekolah sebaris dengan kelompok sekolah bestari dan berpotensi dikategorikan di dalam sekolah kluster atau Kelompok Sekolah Cemerlang (KSC) seperti yang diumumkan baru-baru ini. Peruntukan sebanyak 300 buah sekolah kluster seluruh negara perlu diisi dan dimanfaatkan sepenuhnya.

Manakala Sekolah Bestari pula yang diperkenalkan pada tahun 1999 sebagai menyokong aspirasi Wawasan 2020 dalam mewujudkan sebuah generasi baru modal insan yang pemikir serta celik teknologi bagi menghadapi cabaran era maklumat serta ekonomi yang berasaskan pengetahuan global menerusi aplikasi utama MSC Malaysia.

Ini adalah penanda aras dan objektif kecemerlangan yang perlu diusahakan oleh sesebuah sekolah yang mahu ke hadapan dan berdaya saing.

Di samping itu juga, PIBG perlu mencari formula mujarab dan berkesan bagi menangani masalah sosial pelajar sekolah yang semakin parah dan serius. Masalah merokok, penagihan dadah dan pornografi, seks bebas dan pelbagai bentuk jenayah lain seperti mencuri, mencabul, membuli dan sebagainya hendaklah dibanteras secara bijak dan berhemah agar perkara ini tidak terus berlarutan dan menjadi barah dalam dunia pendidikan.

Peningkatan dan pertambahan jenayah dan masalah sosial ini amat membimbangkan, maka PIBG hendaklah segera bertindak dan mencari jalan penyelesaian yang positif. Satu pelan bertindak yang holistik dan realistik diperlukan agar perubahan dan pembaharuan dapat dilakukan melalui kaedah, formula dan method terbaik dan paling berkesan. Untuk itu, penglibatan dan kerjasama semua pihak perlu bagi mengatasi masalah.

Inisiatif ini perlu digemblengkan sewajarnya dengan bantuan pihak kerajaan, ulama, ahli politik, tokoh pendidikan, NGO, majlis alumni sekolah, pihak swasta dan masyarakat seluruhnya.

Pelancaran Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010, menuntut PIBG turun padang merencanakan teras strategi PIPP ke arah membina negara bangsa; membangunkan modal insan; memperkasakan sekolah kebangsaan; merapatkan jurang pendidikan; memartabatkan profesion keguruan; dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Sekiranya semua elemen ini berjaya diterjemahkan sebaiknya, maka dinamika dan keanjalan sistem pendidikan mapan kita akan dicontohi dan dikagumi dunia.

Pelan ini hendaklah dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, cekap, berhikmah, telus, amanah dan bertanggungjawab. Langkah ini sejajar dengan hasrat yang terkandung dalam Misi Nasional dan penekanan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang menetapkan pembangunan modal insan yang memiliki minda kelas pertama. Gagasan dan misi besar ini tidak akan berjaya, sehinggalah subjek sasaran atau pelajar digilap dengan prinsip agama dan kemanusiaan.

Di samping itu, pihak PIBG seharusnya bijak mengadakan jaringan dan kerjasama bijak dengan institusi pendidikan terbaik dan cemerlang tempatan dan luar negara seperti Singapura, Amerika Syarikat dan England. Perkongsian pintar maklumat dan teknologi pendidikan terkini perlu diadakan agar sistem pendidikan tempatan lebih efisien, sofistikated, kompeten dan tidak ketinggalan zaman.

Melalui perkongsian pintar ini maka medan pendidikan di negara kita menjadi lebih terbuka, seimbang dan seiring dengan peredaran zaman. Melalui kepimpinan dan pentadbiran PIBG yang cekap dan profesional, maka tidak mustahil sistem pendidikan di negara kita bakal berada dalam keadaan yang harmoni, kreatif, inovatif, akomodatif, moden serta ekonomik sepanjang masa.

- MOHAMAD SOFEE RAZAK ialah seorang peguambela dan peguamcara./Utusan Online

No comments:

Post a Comment

KEJAYAAN SEPANJANG 2009

KEJAYAAN SEPANJANG 2009
Naib Johan Kompang dan Formasi Daerah 2009

Saguhati Kompang Selawat Daerah 2009

Johan Kompang Selawat Kel 8(2008/2009)

AKTIVITI SEPANJANG 2009

AKTIVITI SEPANJANG 2009
Gotong-royong membina garaj basikal

Kejohanan Olahraga 2009

Festival Agama Islam Kel.8 2009

Gotong-royong membina garaj basikal

Kem Literasi Al-Quran Tahun 5

Kem Literasi Al-Quran Tahun 5

HARI KOKURIKULUM 2009

HARI KOKURIKULUM 2009
Permainan Jejak Si Buta

Membuat Kraftangan...

Malam Kebudayaan

Memanggang Ayam

Makan malam lauk ayam panggang

Jom makan malam... Sedapnya... ayam panggang